Category Archives: Review sách

Review sách by Chinhhunky: Những cuốn sách hay, ý nghĩa mà mình tâm đắc nhất.

Hối tiếc những trải nghiệm cũng giống như giam cầm sự phát triển của bản thân

Joker nằm ôm bụng

“To regret one’s own experiences is to arrest one’s own development. To deny one’s own experiences is to put a lie into the lips of one’s own life. It is no less than a denial of the soul.” – Oscar Wilde “Hối tiếc những trải nghiệm cũng giống như giam cầm sự phát triển của […]

DMCA.com Protection Status

Chinhhunky’s quotes


"When you really want love, you will find it waiting for you."— Oscar Wilde

Goodreads Quotes