Compilation of portrait shots for clients ever done by me. I treat this as my portfolio for portrait jobs. Contact me if you feel like working with me!

Tổng hợp những bức chụp cho khách. Mình cũng xem đây như là một chiếc Portfolio luôn. Nếu có hứng làm việc với mình thì hãy liên hệ ngay nhé!

DMCA.com Protection Status

Chinhhunky’s quotes


"When you really want love, you will find it waiting for you."— Oscar Wilde

Goodreads Quotes