Tiêu đề: Câu trời

Địa điểm: Đường Yên Hoa – Hồ Tây – Hà Nội

Thời điểm: Tháng 10/2020

Title: Fish the Sun

Address: Yen Hoa Street – West Lake – Hanoi, Vietnam

Time: October 2020

>>> See more here!

Danh mục: Từ khóa:
DMCA.com Protection Status

Chinhhunky’s quotes


"When you really want love, you will find it waiting for you."— Oscar Wilde

Goodreads Quotes