Tiêu đề: Chạy trốn.

Địa điểm: Quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời điểm: Tháng 10/2020

Title: Runaway

Address: Dong Kinh Nghia Thuc Squares – Sword Lake – Hanoi, Vietnam

Time: October 2020

>>> See more here!

Danh mục: Từ khóa:
DMCA.com Protection Status

Chinhhunky’s quotes


"When you really want love, you will find it waiting for you."— Oscar Wilde

Goodreads Quotes