Tiêu đề: Đêm bên bờ biển

Địa điểm: Bờ biển Đà Nằng

Thời điểm: Tháng 12/2019

Title: Girls on the night beach

Location: Da Nang

Time: December 2019

>>> See more here!

Danh mục: Từ khóa:
DMCA.com Protection Status

Chinhhunky’s quotes


"When you really want love, you will find it waiting for you."— Oscar Wilde

Goodreads Quotes