Tiêu đề: Sống nhàn – Sống vội

Địa điểm: Thôn Đoan Nữ – An Mỹ, Mỹ Đức – Hà Nội

Thời điểm: Tháng 3/2020

Title: Who’s the real husler?

Location: Doan Nu – An My, My Duc – Hanoi

Time: 3/2020

Danh mục: Từ khóa:
DMCA.com Protection Status

Chinhhunky’s quotes


"When you really want love, you will find it waiting for you."— Oscar Wilde

Goodreads Quotes