Title: Tangled thoughts lingering around here

Client: Nhung Vũ

Time: 2/2021

Tiêu đề: Một vài ý nghĩ lộn xộn quẩn quanh đâu đây

Client: Nhung Vũ

Thời điểm: Tháng 2/2021

Danh mục:
DMCA.com Protection Status

Chinhhunky’s quotes


"When you really want love, you will find it waiting for you."— Oscar Wilde

Goodreads Quotes