Tag Archives: Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Quick review Để thành nhà văn – tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần

quick review Để thành nhà văn

Mình luôn trân quý những tác phẩm tâm huyết, dồn cả cái nghiệp mấy chục năm nghiên cứu, đúc kết của cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Cuốn sách mỏng này không phải ngoại lệ, do vậy mình quyết định làm một quick review Để thành nhà văn của vị tác giả được nhiều kính […]

DMCA.com Protection Status

Chinhhunky’s quotes


"When you really want love, you will find it waiting for you."— Oscar Wilde

Goodreads Quotes